LET OP! U belegt buiten AFM toezicht. Geen prospectus en vergunningsplicht voor deze activiteit.

  1. Contact gegevens
  2. Persoonlijke gegevens
  3. Rechtspersoon
  4. Bankgegevens
Door naar rechtspersoon

U heeft nog niet alle verplichte velden ingevuld.

Door naar Bankgegevens
U heeft nog niet alle verplichte velden ingevuld.
+ 1% kosten Totaal €000.000

Herkomst van de gelden

Meer dan 1 antwoord mogelijk

!Belangrijk

U ontvangt na inschrijving een e-mail met daarin de documenten die de stichting nodig heeft. Stuurt u deze uiterlijk 3 werkdagen vóór de beoogde transactiedag door naar Take 5. Alle informatie kunt u terugvinden in de e-mail die u hierna ontvangt.

Betaling van de aankoop van de participaties in het Fonds.

Bank: Rabobank

IBAN-rekeningnummer: RABO007NL123456789

BIC-rekeningnummer: RABO007NL123456789

Begunstigde: Stichting bewaarder Solar Rooftop Fund

Verklaring

menu