LET OP! U belegt buiten AFM toezicht. Geen prospectus en vergunningsplicht voor deze activiteit.

Voor dakeigenaren

Hogere energiekosten

U bent ondernemer in het MKB en, net als bijna iedereen, wordt u geconfronteerd met sterk gestegen energiekosten. En dat in een tijd dat het toch al zwaarder is omdat ook andere kosten, zoals die van personeel en inkoop, sterk toenemen. Bovendien zitten we in een, wat economen noemen “milde recessie”, maar u zit gewoon met lagere verkopen en debiteuren die niet, of niet op tijd betalen.

Wij kunnen u helpen

Het Solar Rooftop Fund kan u mogelijk helpen met het managen en verlagen van uw elektriciteitsnota of het vrijmaken van liquiditeit. Wij leggen onze 3 opties graag hieronder uit aan u.

U gebruikt zelf veel elektriciteit.

We leggen op het dak van uw bedrijfspand een zonnepark aan en de elektriciteit kunt u in uw bedrijf gebruiken. Het Solar Rootop Fund zorgt ervoor dat het wordt aangelegd, volledig turn-key wordt opgeleverd en bovendien wordt alles ook helemaal door ons gefinancierd. De elektriciteit die wordt opgewekt is van u. U betaalt ons geen vaste rente, maar een exploitatievergoeding volgens een formule die is gebaseerd op een “win-win” filosofie. Voordelen voor u: een lagere elektriciteitsrekening en meer stabiliteit in de prijs die u betaalt voor elektriciteit. Bovendien is alle opgewekte elektriciteit volledig groen en duurzaam en verhoogt het mogelijk de waarde van uw pand.

U gebruikt zelf weinig elektriciteit.

We leggen op het dak van uw bedrijfspand een zonnepark aan en de elektriciteit wordt door ons verkocht. U ontvangt van ons jaarlijks een bedrag voor het gebruik van uw dak. Dat bedrag kan ook ineens voor de gehele looptijd contact gemaakt worden en de liquiditeit die daarmee vrijkomt kunt u gebruiken voor het doen van andere investeringen of aflossen van lopende leningen en financieringen. Voordelen voor u: u ontvangen jaarlijks of ineens geld voor het ter beschikking stellen van uw dak, u draagt bij aan verduurzaming van onze totale energievoorziening en u verhoogt mogelijk de waarde van uw pand.

U heeft zelf al een zonnepark op uw dak aangelegd.

Op uw dak ligt al een zonnedak dat door u is aangelegd en betaald. Het zou u nu echter goed uitkomen om de liquiditeiten die hierin zijn geïnvesteerd vrij te maken voor andere doeleinden. Wij kunnen hierin voorzien door de installatie van u over te nemen via één van de twee hierboven genoemde varianten. Voordelen voor u: u ontvangt liquiditeiten en blijft natuurlijk bijdragen aan verduurzaming.

Snelle beoordeling

Omdat we al veel ervaring hebben kunnen we snel, door middel van een quick scan, beoordelen of we ook u kunnen helpen. Als u ons uw naam, het adres van het bedrijfsdak en uw telefoonnummer opgeeft nemen we telefonisch contact met u op en weet u heel snel of één van de mogelijkheden voor u geschikt is. Daar zijn geen kosten aan verbonden en schept ook geen verplichtingen. Stuur ons een mail, of laat uw gegevens achter op onze site en we bellen u binnen een dag.

Tip: we doen naast “gewone” daken ook kassen, parkeerplaatsen en ongebruikte of onbruikbare grondstukken

    menu