LET OP! U belegt buiten AFM toezicht. Geen prospectus en vergunningsplicht voor deze activiteit.

Over het fonds

Het Solar Rooftop Fund is het antwoord op de vraag hoe u kunt bijdragen aan een betere, meer duurzame wereld èn een goed financieel rendement kunt behalen. Te mooi om waar te zijn? Lees verder.

Verduurzaming

We moeten anders met onze wereld en schaarse grondstoffen omgaan. Daar is vrijwel iedereen het mee eens. Niet omdat er allerlei verdragen en convenanten over zijn afgesloten, niet omdat de politiek doelstellingen heeft geformuleerd en ook niet omdat verschillende belangenorganisaties dit zeggen. Maar omdat u net als veel andere mensen begrijpt dat als we niets veranderen, de wereld voor uzelf en uw eventuele kinderen- en kleinkinderen onze planeet een veel minder fijne plek zal worden om te leven. Dat heeft niets van doen met geitenwollen sokken, maar alles met gezond verstand en normale emotie. De opwekking van energie uit fossiele bronnen zorgt voor een groot deel van de klimaatverandering. Zonne energie opgewekt via zonnepanelen op bedrijfsdaken is de meest logische en eenvoudige manier om hier verandering in aan te brengen. Eenmaal aangelegd vraagt het weinig onderhoud, het levert energie direct aan de gebruiker en of aan het electriciteitsnet. Meestal zijn er geen grote infrastructurele aanpassingen voor nodig. En, belangrijk volgens veel Nederlanders, het levert geen horizon vervuiling en aantasting van flora en fauna op zoals bijvoorbeeld bij windenergie wel het geval is. Daarom gaat het Solar Rooftop Fund voor bedrijfsdaken. De enige uitzondering daarop zijn solar installaties aangelegd op voormalige vuilnisbelten, omdat die grond voor tientallen jaren onbruikbaar is.

Rendement

Verduurzaming is één ding, maar we vinden niet in dat dit ten koste moet gaan van rendement. Sterker nog, als investeren in verduurzaming geen interessant rendement oplevert, wordt het liefdadigheid. Liefdadigheid is prima, maar geen gezonde basis voor het doen van investeringen. Daarom streven we bij het Solar Rooftop Fund juist naar een hoog rendement. We verwachten om jaarlijks 8% of meer aan rendement te realiseren en dat ook voor een zo groot mogelijk gedeelte uit te keren aan onze participanten.

Het rendement komt tot stand doordat we investeren in goede projecten. Ieder potentieel solar project ondergaat een uitgebreid due dilligence proces. Daarin worden onder andere de opbrengstpotentie vastgesteld, maar ook de conditie van het dak en van het gebouw inclusief de aanwezige technische installatie en aansluitingen. Ook wordt onderzocht of de netwerkbeheerder in die betreffende regio de infrastructuur heeft en de capaciteit die nodig is om de geleverde elektriciteit af te nemen. Verder moet voor ieder project van het Fonds een SDE+ subsidie zijn toegekend.

Inschrijfproces

Wilt u meer weten over het fonds? Download dan nu de brochure.


    U gaat akkoord met onze privacy policy

    menu