LET OP! U belegt buiten AFM toezicht. Geen prospectus en vergunningsplicht voor deze activiteit.

Het Solar Rooftop Fund en de “Oeigoeren” kwestie

Deel dit bericht

Inleiding:

Recentelijk is in het nieuws geweest dat in Chinese fabrieken en met name die in de provincie Xinjiang zonnepanelen worden geproduceerd waarbij gebruik wordt gemaakt van dwangarbeid. Het gaat daarbij om Oeigoeren, een onderdrukte minderheid die in fabrieken te werk zijn gesteld. In dit artikel willen we aangeven wat onze visie en ons beleid is in deze kwestie.

Introductie:

Een groot deel van de zonnepanelen die gebruikt wordt in Nederland komt, net zoals in de rest van de wereld trouwens, uit China. Een gedeelte daarvan wordt geproduceerd in Xinjiang en is daarmee dus verdacht. Ieder weldenkend mens is tegen dwangarbeid en dat geldt uiteraard ook voor het management van het Solar Rooftop Fund. We distantiëren ons van gedwongen arbeid met de grootst mogelijke nadruk en willen daar absoluut niets mee van doen hebben. We zullen daarom geen zonnepanelen gebruiken die in die provincie worden geproduceerd. Fabrikanten die specifiek worden genoemd in publicaties zijn Jinko en Trina Solar.

Maar er is meer:

Zonnepanelen worden gemaakt van polysilicium. Dit is een zeer zuivere vorm van silicium, oftewel zand. Silicium is niet schaars; het is na zuurstof het meest voorkomende element ter wereld. Het opwerken van silicium tot polysilicium is een relatief duur proces dat plaatsvindt op meerdere landen in de wereld. De grootste producent is China, maar ook in Rusland, de Verenigde Staten, Zuid-Korea, Duitsland, Japan en Noorwegen vindt productie plaats. Het polysilicium dat in China wordt vervaardigd komt voor ongeveer de helft uit Xinjiang. Polysilicium en silicium zijn bulkgoederen net zoals bijvoorbeeld ijzererts, steenkool en graan. Dit houdt in dat het los gestort wordt in het ruim van een schip of een wagon en ook wordt opgeslagen als zodanig. Een consequentie daarvan is dat de herkomst van het polysilicium dat in een fabriek wordt gebruikt niet te achterhalen is. Tegelijkertijd is het daardoor ook mogelijk dat in iedere hoeveelheid polysilicium, waar ter wereld die wordt gebruikt, ook materiaal zit afkomstig uit Xinjiang. Moeten we daarom dan helemaal stoppen met de productie en het installeren van zonnepanelen? Dat vinden we te ver gaan, want hoe erg ook het lot van de Oeigoeren ons ter harte gaat, daardoor zou het middel erger worden dan de kwaal. We zullen dan nooit onze klimaatdoelstellingen kunnen halen en de opwarming van de planeet een halt toe roepen. Dat raakt en bedreigt het leven van vele miljarden mensen. Bovendien wordt polysilicium gebruikt voor veel meer dan alleen de productie van zonnepanelen. Het is te vinden in vrijwel alle computers, mobiele telefoons, tablets, televisies, radio’s en andere moderne communicatieapparatuur. Naar schatting bevat meer dan een derde van alle elektronische apparaten halfgeleidertechnologie op basis van silicium. Als we als samenleving consequent zouden zijn, dan moet we ook stoppen met het produceren en gebruiken daarvan. 

Conclusie:

  • Het Solar Rooftop Fund zal zolang er geen overtuigend bewijs is dat deze bedrijven geen gebruik maken van dwangarbeid geen zonnepanelen gebruiken van Jinko en Trina Solar;
  • Het Solar Rooftop Fund zal zolang er geen overtuigend bewijs is dat deze bedrijven geen gebruik maken van dwangarbeid geen zonnepanelen gebruiken van bedrijven gevestigd in de provincie Xinjiang;
  • Het Solar Rooftop Fund kan en mag gebruik maken van zonnepanelen van niet in Xinjiang gevestigde bedrijven. Ze heeft daarbij een sterke voorkeur voor bedrijven waarvan het duidelijk en/of zeer aannemelijk is dat zij niet produceren in deze provincie. Hoe duidelijker en hoe aannemelijker hoe groter onze voorkeur voor die fabrikanten.

Maastricht, 21 mei 2021

Meer artikelen

menu