LET OP! U belegt buiten AFM toezicht. Geen prospectus en vergunningsplicht voor deze activiteit.

 

Rendement

Het verwachte rendement is hoog. Is dit wel realistisch?

Wij denken van wel. De opbrengst in elektriciteit van solar installaties is vrij goed in te schatten. Hetzelfde geldt voor de bouw- en jaarlijkse kosten. De opbrengst in geld is eveneens redelijk goed in te schatten, zeker de eerste 15 jaar, dank zij de SDE+ subsidie.

Delen

Wij denken van wel. De opbrengst in elektriciteit van solar installaties is vrij goed in te schatten. Hetzelfde geldt voor de bouw- en jaarlijkse kosten. De opbrengst in geld is eveneens redelijk goed in te schatten, zeker de eerste 15 jaar, dank zij de SDE+ subsidie. Tenslotte kunnen we voor de aanleg van de solar installaties tegen gunstige condities financiering krijgen, waardoor het rendement op het Eigen Vermogen zo hoog is. De SDE+ subsidie regeling is terug te vinden op rvo.nl/subsidies-regelingen.

Gerelateerde vragen

Waarom doen niet meer partijen dit als het zo interessant is?

Er zijn ook meer partijen die dat doen. Maar niet op deze manier. Zij houden de winst het liefst voor zichzelf. Vaak zijn dat ook nog eens buitenlandse partijen.

Lees verder

Het verwachte rendement is hoog. Is dit wel realistisch?

Wij denken van wel. De opbrengst in elektriciteit van solar installaties is vrij goed in te schatten. Hetzelfde geldt voor de bouw- en jaarlijkse kosten. De opbrengst in geld is eveneens redelijk goed in te schatten, zeker de eerste 15 jaar, dank zij de SDE+ subsidie.

Lees verder

Hoe vaak en hoe veel dividend wordt er uitgekeerd?

Dividend wordt uitgekeerd van de netto winst. Hoeveel dat precies zal zijn kan nu nog niet exact worden aangegeven. Het Fonds heeft als doelstelling geformuleerd om te streven naar een jaarlijks rendement van minimaal 8% en wil ook een zo groot mogelijk deel van het rendement uitkeren als dividend.

Lees verder

Heeft u een vraag? Neem simpel contact op.

+316 875 016 84

Voor vragen kunt u telefonisch contact opnemen.

info@solarrooftopfund.nl

Of stuur een e-mail, dan krijgt u snel een reactie.

menu