LET OP! U belegt buiten AFM toezicht. Geen prospectus en vergunningsplicht voor deze activiteit.

 

Administratief en algemeen

Waarom heeft het Fonds geen vergunning van AFM?

Het aanvragen en onderhouden van een zogeheten AIFMD vergunning is een tijdrovende en kostbare zaak. Voor een Fonds in de omvang van het Solar Rooftop Fund gewoon te kostbaar.

Delen

Het aanvragen en onderhouden van een zogeheten AIFMD vergunning is een tijdrovende en kostbare zaak. Voor een Fonds in de omvang van het Solar Rooftop Fund gewoon te kostbaar. Daarom hebben we besloten om gebruik te maken van een van de vrijstellingen die er zijn zolang het Fonds een beheerd vermogen heeft van minder dan € 100 mio Consequentie daarvan is wel dat de minimale inschrijving 100.000,– moet zijn. Het Fonds heeft zich wel gemeld bij AFM conform de daarvoor geldende richtlijnen en ook de daarbij behorende relevante informatie verstrekt. Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u terecht op de website van de AFM: www.afm.nl

Gerelateerde vragen

Waarom heeft het Fonds geen vergunning van AFM?

Het aanvragen en onderhouden van een zogeheten AIFMD vergunning is een tijdrovende en kostbare zaak. Voor een Fonds in de omvang van het Solar Rooftop Fund gewoon te kostbaar.

Lees verder

Hoe kan ik mijn participaties verkopen?

U kunt het uittredingsformulier downloaden of opvragen en dat na invulling aan ons mailen, waarna bij de eerstvolgende gelegenheid het Fonds uw participaties inkoopt.

Lees verder

Wat is de privacy policy van het Fonds?

Alle persoonlijke informatie die we van u hebben wordt zorgvuldig bewaard en niet met derden gedeeld. We respecteren de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het is logisch en normaal dat we bepaalde informatie wel (moeten) delen met fiscale en andere officiele autoriteiten en bankinstellingen die in het kader van wet- en regelgeving een eigen verplichting hebben tot onderzoek naar de herkomst van gelden die bij hen over de rekening gaan.

Lees verder

Kunnen de participaties verhandeld worden?

Nee, het Solar Rooftop Fund is een zogenaamd besloten fonds voor gemene rekening. Een belangrijk kenmerk daarvan is dat uitgifte en inname van participaties alleen kan plaatsvinden door het Fonds zelf.

Lees verder

Hoe vaak wordt de waarde bepaald van een participatie?

Waardevaststelling vindt plaats eens per kwartaal. Uitgifte van participaties door het Fonds vindt plaats eens per maand en inkoop door het Fonds eens per kwartaal.

Lees verder

Hoe wijzig ik mijn tegenrekening?

U kunt dit doen door ons schriftelijk van wijziging op de hoogte te stellen. De rekening moet wel exact dezelfde tenaamstelling hebben als de oude rekening en de wijziging moet ondertekend zijn. Indien de participaties op meer dan een naam staan en ook de oorspronkelijke rekening op meer dan een naam stond, moeten alle vermelde personen hiervoor tekenen.

Lees verder

Krijg ik een jaaroverzicht voor mijn belastingaangifte?

Ja, ieder jaar ontvangt u voor eind februari een overzicht ten behoeve van uw belastingaangifte met vermelding van het aantal participaties, de waarde en het aan u uitgekeerde dividend.

Lees verder

Hoe vaak krijg ik een overzicht van de waarde van mijn participaties?

U ontvangt elk kwartaal een overzicht van uw participaties en daarnaast wordt de waarde van een participatie op de website vermeld.

Lees verder

Hoe kan ik inschrijven?

U kunt online inschrijven en via het downloaden van het inschrijfformulier.

Lees verder

De participaties staan op naam van mij en mijn partner en we gaan scheiden. Wat nu?

In het echtscheidingsvonnis en/of de akte van boedelscheiding en/of een onderhandse akte wordt vastgelegd wie de participaties krijgt toegewezen en/of daarover mag/mogen beschikken. Op eigen naam zetten van de participaties is mogelijk, maar het belang van iedere overblijvende participatiehouder moet dan wel meer bedragen dan € 100.000,-.

Lees verder

Wat als ik zou komen te overlijden?

Met een verklaring van erfrecht kunnen de erfgenamen en/of de executeur testamentair instructies geven wat er met de participaties moet gebeuren. Voorzetting op naam van de erfgenamen is mogelijk.

Lees verder

Heeft u een vraag? Neem simpel contact op.

+316 875 016 84

Voor vragen kunt u telefonisch contact opnemen.

info@solarrooftopfund.nl

Of stuur een e-mail, dan krijgt u snel een reactie.

menu